fodplejerne.dk

Møllevej 90 - hyllede - 4683 Rønnede

Persondata og GDPR

I denne privatlivspolitik finder du information om, hvilke data klinikken opbevarer om dig. Du får forklaret, hvad klinikken bruger data til, og hvad du kan gøre for at rette, slette eller opdatere de data, klinikken opbevarer.

Klinikken behandler altid data i overenstemmelse med EUs databeskyttelsesforordning (GDPR), markedsførings- og bogføringsloven samt de til enhver tid gældende love i Danmark.

Hvad er persondata?

Persondata kan være dit navn, emailadresse, fysisk adresse, fødselsdato, betalingsinformationer samt journaleroplysninger klinikken anvender i forbindelse med et behandlingsforløb.

Persondata er alle typer information, der direkte eller indirekte kan kobles sammen med en person. Også når det kun er de særligt indviede, der kan gennemskue hvem informationerne handler om.

Generelt

Denne persondatapolitik gælder for samtlige personoplysninger jeg får om dig, når du:

  • Bestiller en tid og modtager behandling

Hvilke persondata gemmer klinikken

Der gemmes kun personlige data klinikken har brug for -  Dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse - for at kunne identificere dig samt at sende påmindelse om aftale til dig. Klinikken er underlagt loven om journalføringspligt for hver enkelt udført behandling og opbevarer disse oplysninger til brug for at sikre kontinuitet, et sammenhængende behandlingsforløb, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med behandlingen.

Klinikken gemmer ikke dine oplysninger længere end højst nødvendigt. Stopper du dine behandlinger i klinikken, mig slettes dine oplysninger efter 2 år. Nogle data er klinikken nødt til at gemme i op til 5 år - eksempelvis de informationer om dig, der står på fakturaer.

Hvilke persondata deler klinikken med andre

Klinikken deler kun cpr.nr. med den kommune, du som kunde eventuelt modtager udvidet helbredstillæg fra.

Hvad gør du, hvis du vil have data slettet?

Du kontakter klinikken der sletter oplysninger omgående. Da klinikken har journalføringspligt kan der ikke ydes behandling efterfølgende.